PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE SVETI ĐURĐ – 2. IZMJENE I DOPUNE (lipanj 2011.)

  • Prostorni plan uređenja Općine Sveti Đurđ – 2. izmjene i dopune (tekstualni dio) PREUZMI
  • Obrazloženje uz Prostorni plan PREUZMI
  • Prostorni plan – 2. izmjene i dopune – građevinsko područje naselja Karlovec Ludbreški, Sesvete Ludbreške i Struga PREUZMI
  • Prostorni plan – 2. izmjene i dopune – građevinsko područje naselja Sveti Đurđ, Priles, Obrankovec, Luka Ludbreška PREUZMI
  • Prostorni plan – 2. izmjene i dopune – građevinsko područje naselja Hrženica PREUZMI
  • Prostorni plan – 2. izmjene i dopune – uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora1 PREUZMI
  • Prostorni plan – 2. izmjene i dopune – uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora2 PREUZMI
  • Prostorni plan – 2. izmjene i dopune – infrastrukturni sustavi, vodnogospodarski sustavi PREUZMI
  • Prostorni plan – 2. izmjene i dopune – infrastrukturni sustavi, energetski sustav, pošta i telekomunikacije PREUZMI
  • Prostorni plan – 2. izmjene i dopune – korištenje i namjena površina PREUZMI