07.11.2023
,
OBAVIJEST O POČETKU JAVNOG UVIDA U NOVI, IZMIJENJENI PROGRAM RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM

Općina Sveti Đurđ izlaže na javni uvid novi, izmijenjeni prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem koji je ispravljen sukladno zaprimljenim primjedbama i prijedlozima zainteresiranih osoba te s označenim novim površinama za povrat.  

Javni uvid u izmijenjeni prijedlog Programa moguće je izvršiti u razdoblju od 8.11.2023. godine pa do 23.11.2023. godine na službenoj web stranici Općine Sveti Đurđ www.sveti-djurdj.hr te u prostorijama Općine Sveti Đurđ, Ulica braće Radić 1, 42233 Sveti Đurđ, svakog radnog dana od 7,00 do 15,00 sati.

Zainteresirane osobe mogu dati svoje primjedbe na izmijenjeni prijedlog Programa do isteka roka trajanja javnog uvida. Pisane primjedbe podnose se na priloženom obrascu, osobno ili putem pošte na adresu Općine Sveti Đurđ, Jedinstveni upravni odjel, Ulica braće Radić 1, 42233 Sveti Đurđ, ili putem e-maila: info@sveti-djurdj.hr.

Primjedbe i prijedlozi moraju biti čitko napisani uz navođenje imena, prezimena i adrese podnositelja prigovora. Prigovori koji su podneseni izvan roka neće biti uzeti u razmatranje.

Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem – tekstualni dio PREUZMI
Tablica raspolaganja PREUZMI
Obrazac za podnošenje prigovora PREUZMI

NOVO! ZAKLJUČAK o prigovorima na prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Sveti Đurđ PREUZMI