03.04.2024
PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA – Rekonstrukcija zgrade – Društveni dom u Svetom Đurđu

Temeljem članka 198. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16., 114/22.) Javni naručitelj, Općina Sveti Đurđ je, u namjeri objave postupka javne nabave male vrijednosti za predmet nabave “Rekonstrukcija zgrade – Društveni dom u Svetom Đurđu” dana 28.3.2024. godine objavio poziv na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

Prethodno savjetovanje je otvoreno do četvrtka, 4.4.2024. godine, a kompletna dokumentacija može se preuzeti na stranicama EOJN: https://eojn.hr/prior-consultation-ca/5578

Ukupna procijenjena vrijednost nabave iznosi 108.000,00 bez PDV-a, a po provedenom postupku javne nabave sklopit će se ugovor o javnoj nabavi.

MAPA 1 – Rekonstrukcija zgrade u Svetom Đurđu PREUZMI
MAPA 2 – Strojarski projekt PREUZMI
MAPA 3 – Elektro radovi PREUZMI
Elaborat zaštite na radu PREUZMI
Projekt racionalne uporabe energije PREUZMI
Troškovnik PREUZMI

Izvješće o prethodnom savjetovanju PREUZMI