Proračun za 2022. godinu

 • Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2021. godinu (17.5.2022.) PREUZMI
 • Izmjene i dopune proračuna za 2022. godinu i Projekcija za 2023. i 2024. godinu (17.5.2022.)
 • Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Sveti Đurđ za razdoblje od 1.1.-30.6.2022. (29.8.2022.) PREUZMI
 • Obrasci financijskih izvještaja za razdoblje od 1.1.2022. do 31.12.2022. godine – konsolidirani PREUZMI
 • Polugodišnji financijski izvještaj – konsolidirani PREUZMI
 • Financijski izvještaj za razdoblje od 1.1.2022. do 30.6.2022. PREUZMI
 • Financijski izvještaj za razdoblje od 1.1.2022. do 31.12.2022. PREUZMI
 • Bilješke uz polugodišnje financijske izvještaje od 1.1. do 30.6.2022. (11.7.2022.) PREUZMI
 • Bilješke uz polugodišnje financijske izvještaje – 2022. konsolidirani (13.7.2022.) PREUZMI
 • Bilješke uz financijske izvještaje za 2022. (10.2.2023.) PREUZMI
 • Financijski izvještaj od 1.1. do 30.9.2022. PREUZMI
 • Bilješke uz devetomjesečni financijski izvještaj za 2022. godinu (7.10.2022.) PREUZMI
 • 2. Izmjene i dopune proračuna za 2022. godinu (12.12.2022.) PREUZMI
 • Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2022. godinu (29.3.2023.) PREUZMI
 • Obrazloženje uz Izvještaj o izvršenju Proračuna za 2022. godinu (29.3.2023.) PREUZMI
 • Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Sveti Đurđ za 2022. godinu (29.3.2023.) PREUZMI