AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA 2024. GODINA

 1. Plan prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Sveti Đurđ PREUZMI
 2. Odluka o sufinanciranju logopedskih tretmana djece PREUZMI
 3. Zaključak o donošenju Programa mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca (arthopoda) i štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti za Općinu Sveti Đurđ PREUZMI
 4. Zaključak o donošenju Provedbenog plana provođenja preventivne i obvezatne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije kao posebne DDD mjere na području Općine Sveti Đurđ za 2024. godinu PREUZMI
 5. Zaključak o utvrđivanju privremenog popisa nerazvrstanih cesta na području Općine Sveti Đurđ PREUZMI, Popis nerazvrstanih cesta PREUZMI

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA 2023. GODINA

 1. Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sveti Đurđ (7.3.2023.)(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj 19/23.) PREUZMI
 2. Odluka o financijskoj pomoći za ulaganje u izgradnju novog i/ili adaptaciju i uređenje postojećeg stambenog objekta na području Općine Sveti Đurđ (2.3.2023.)(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj 19/23.) PREUZMI
 3. I. izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sveti Đurđ (24.4.2023.) (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj 40/23.) PREUZMI
 4. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Stožera civilne zaštite Općine Sveti Đurđ (12.4.2023.) (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj 38/23.) PREUZMI
 5. II. izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sveti Đurđ (22.5.2023.)(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj 45/23.) PREUZMI
 6. Plan vježbi civilne zaštite za 2024. godinu PREUZMI