PROGRAMI OPĆINE SVETI ĐURĐ ZA 2024. GODINU

 1. Program javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Sveti Đurđ za 2024. godinu PREUZMI
 2. Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Sveti Đurđ za 2024. godinu PREUZMI
 3. Program građenja komunalne infrastrukture u Općini Sveti Đurđ za 2024. godinu PREUZMI
 4. Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Sveti Đurđ za 2024. godinu PREUZMI
 5. Program korištenja sredstava od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za 2024. godinu PREUZMI
 6. Program korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH za 2024. godinu PREUZMI
 7. Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2024. godinu PREUZMI
 8. Program mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca (arthropoda) i štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti za Općinu Sveti Đurđ PREZUMI
 9. Provedbeni plan provođenja preventivne i obvezatne preventivne definfekcije, dezinsekcije i deratizacije kao posebne DDD mjere na području Općine Sveti Đurđ za 2024. godinu PREUZMI
 10. Zaključak o usvajanju Izvješća o stanju zaštite od požara i stanju provedbe Godišnjeg provedbenog plana aktivnosti unapređenja zaštite od požara na području Općine Sveti Đurđ za 2023. godinu PREUZMI
 11. Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku na području Općine Sveti Đurđ za 2024. godinu PREUZMI
 12. Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za područje Općine Sveti Đurđ za 2024. godinu PREUZMI