10.06.2024
,
JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU 5. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE SVETI ĐURĐ

JAVNE RASPRAVE
o Prijedlogu 5. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sveti Đurđ

 1. 5. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Sveti Đurđ (u daljnjem tekstu: Izmjene i dopune Prostornog plana) se temeljem članka 59. stavka 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 67/23.) izrađuju i donose prema Zakonu o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13., 65/17., 114/18., 39/19., 98/19.), kao ciljane.
 2. Javna rasprava o prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana će trajati od 12.6.2024. do 26.6.2024. godine, a objavljuje se:
  – u tisku
  – na mrežnim stranicama Općine
  – na mrežnim stranicama Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.
 3. Javni uvid u Prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana moći će se izvršiti za vrijeme trajanja javne rasprave u prostorijama zgrade Općine Sveti Đurđ, Ulica braće Radić 1, 42233 Sveti Đurđ, I. kat, svakog radnog dana u uredovno radno vrijeme, kao i na mrežnim stranicama Općine https://sveti-djurdj.hr/
 4. Javno izlaganje stručnog izrađivača o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana održat će se u prostorijama zgrade Općine Sveti Đurđ, na adresi Ulica braće Radić 1, Sveti Đurđ, 42233 Sveti Đurđ, svečana sala – I. kat, 18.6.2024. (utorak) s početkom u 13.00 sati.
 5. Primjedbe i prijedloge na Prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana, sudionici mogu davati tijekom javne rasprave, zaključno s 26.6.2024. godine i to na slijedeći način:
  – postavljanjem pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima
  – davanjem prijedloga i primjedbi u zapisnik za vrijeme izlaganja,
  – upućivanjem pisanih prijedloga i primjedbi Općini na gore navedenu adresu.

Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani, ne moraju se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

Podnositelji trebaju na podnesku navesti adresu za dostavu odgovora.

Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela
Helena Vuk, mag. iur.


KARTA 1_korištenje i namjena površina PREUZMI
KARTA 2_infrastrukturni sustavi PREUZMI
KARTA 3_uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora PREUZMI
KARTA 4_građevinsko područje Hrženica PREUZMI
KARTA 5_građevinsko područje Karlovec Ludbreški, Sesvete Ludbreške i Struga PREUZMI
KARTA 6_građevinsko područje Komarnica Ludbreška, Sveti Đurđ, Obrankovec, Priles, Luka Lubreška PREUZMI
Sažetak za javnost PREUZMI
Pročišćeni tekst Odluke o donošenju prostornog plana PREUZMI
Prijedlog za javnu raspravu_5. izmjene i dopune prostornog plana PREUZMI
Javna rasprava o prijedlogu 5. Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Sveti Đurđ PREUZMI