Odluke 2023. godine

Odluka o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Karlovec Ludbreški PREUZMI

Odluka o imenovanju povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske PREUZMI

Odluka o provedbi geodetskog elaborata i ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi PREUZMI

Odluka o provedbi elaborata i ukidanju javnog dobra u općoj uporabi nerazvrstene ceste PREUZMI

Odluka o potvrđivanju članstva u udruzi LAG PREUZMI

Odluka o sufinanciranju troškova prijevoza redovitih učenika srednjih škola u školskoj godini 2023/24. PREUZMI

Odluka o sufinanciranju produženog boravka u Osnovnoj školi Sveti Đurđ za učenike od prvog do četvrtog razreda za školsku godinu 2023/24. PREUZMI

Odluka o poništenju Odluka o provedbi geodetskog elaborata i ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi PREUZMI

Odluka o djelomičnom oslobođenju od plaćanja komunalnog doprinosa PREUZMI

Odluka Vijeća o usvajanju Izvješća načelnika Općine Sveti Đurđ 2023. PREUZMI

Odluka o visini grobnih naknada PREUZMI

Odluka o upravljanju grobljnima na prodručju Općine Sveti Đurđ PREUZMI

Strategija upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Sveti Đurđ za razdoblje od 2023. do 2029. godine PREUZMI

Godišnji plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Sveti Đurđ za 2023. godinu PREUZMI