SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE SVETI ĐURĐ U 2024. GODINI

30. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE SVETI ĐURĐ

 1. Poziv na 30. sjednicu Općinskog vijeća Općine Sveti Đurđ PREUZMI
 2. Verifikacija Zapisnika s 29. sjednice Općinskog vijeća Općine Sveti Đurđ PREUZMI
 3. Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave PREUZMI
 4. Odluka o financijskoj potpori mladim osobama i mladim obiteljima za rješavanje stambenog pitanja PREUZMI
 5. Odluka o izdvajanju financijskih sredstava za izradu Monografije PREUZMI
 6. Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Sveti Đurđ za 2024. godinu PREUZMI
 7. Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku na području Općine Sveti Đurđ za 2024. godinu PREUZMI
 8. Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za područje Općine Sveti Đurđ za 2024. godinu PREUZMI
 9. Zaključak o usvajanju Izvješća o stanju zaštite od požara i stanju provedbe Godišnjeg provedbenog plana aktivnosti unapređenja zaštite od požara na području Općine Sveti Đurđ za 2023. godinu PREUZMI

31. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE SVETI ĐURĐ

 1. Verifikacija Zapisnika s 30. sjednice Općinskog vijeća Općine Sveti Đurđ PREUZMI
 2. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Sveti Đurđ za 2023. godinu PREUZMI i Izvješće općinskog načelnika o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Sveti Đurđ za 2023. godinu PREUZMI
 3. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Sveti Đurđ za 2023. godinu PREUZMI i Izvješće općinskog načelnika o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Sveti Đurđ za 2023. godinu PREUZMI
 4. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Sveti Đurđ za 2023. godinu PREUZMI i Izvješće općinskog načelnika o izvršenju Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Sveti Đurđ za 2023. godinu PREUZMI
 5. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2023. godinu PREUZMI i Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2023. godinu PREUZMI
 6. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Sveti Đurđ u 2023. godini PREUZMI i Izvješće općinskog načelnika o izvršenju Programa korištenja sredstva naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Sveti Đurđ u 2023. godini PREUZMI
 7. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana djelovanja Općine Sveti Đurđ u području prirodnih nepogoda za 2023. godinu PREUZMI i Izvješće općinskog načelnika o izvršenju plana djelovanja Općine Sveti Đurđ u području prirodnih nepogoda za 2023. godinu PREUZMI
 8. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području jedinice lokalne samouprave – Općine Sveti Đurđ, za provedbu projekta „Izgradnja prometnice UK6 s parkiralištem u Svetom Đurđu“ PREUZMI
 9. Donošenje Odluke o plaći i drugim pravima općinskog načelnika Općine Sveti Đurđ PREUZMI
 10. Poziv na 31. sjednicu Općinskog vijeća Općine Sveti Đurđ PREUZMI